Mazie un vidējie uzņēmumi

Viens no Horizonts 2020 mērķiem ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un palielināt inovācijas līmeni MVU. Atbalstītas tiek dažādas aktivitātes un vajadzības visā inovācijas ciklā, tādejādi radot ātrāk augošus un starptautiski aktīvus MVU.

MVU var piedalīties visās pētniecības, attīstības un inovācijas aktivitātēs, kuras ved uz rezultātu izmantošanu un komercializāciju. Tie ir arī līdztiesīgi piedalīties kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos visās tematiskajās prioritātēs. Turklāt MVU atbalstam ir ieviesta īpaša shēma, jeb MVU instruments, kurā var piedalīties tikai MVU.

Ar dažādu pasākumu palīdzību, piemēram, Eurostars, piekļuve riska kapitāla finansējumam u.c. tiek sekmēta gan darbojošos, gan jaunu uzņēmumu darbība. MVU var piedalīties pētnieku apmaiņas un mobilitātes programmās, jeb Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātēs. Tāpat MVU var piedalīties arī Eiropas Komisijas izsludinātajos iepirkumos.

Atslēgas fakti:

Programmas ilgums: 7 gadi (2014-2020) Horizonts 2020
Tēmas: visas tēmas
Kopējais budžets: 616 miljoni Eiro
Finansējuma avots: Eiropas Savienība
Dalības noteikumi: dažādi dažādās apakšprogrammās
Projektu konkursi: skatīt attiecīgajās darba programmās

Atklātie konkursi

Atklātie konkursi

Inovācija Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
H2020-SMEINST-2-2015 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-12-18 2015-11-25

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html

H2020-SMEINST-1-2015 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT - PHASE 1 2015 2014-12-18 2015-12-16

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html

H2020-INNOSUP-2015-3 ENHANCING SME INNOVATION CAPACITY BY PROVIDING BETTER INNOVATION SUPPORT 2014-07-25 2015-04-29

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-3.html

H2020-INNOSUP-2015-2 CAPITALISING THE FULL POTENTIAL OF ON-LINE COLLABORATION 2014-07-25 2015-03-10

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-2.html

H2020-INNOSUP-2015-1 CLUSTER FACILITATED PROJECTS FOR NEW INDUSTRIEL CHAINS 2014-07-25 2015-04-30

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2015-1.html

H2020-SMEINST-2-2014 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-03-03 2014-12-17

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html

H2020-SMEINST-1-2014 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-03-03 2014-12-17

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html

H2020-INNOSUP-2014-6 A EUROPEAN LABEL FOR INNOVATION VOUCHER PROGRAMMES TO SUPPORT SPIN-IN OF TECHNOLOGY 2013-12-11 2014-10-29

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-6.html

H2020-NMP-CSA-2014 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2013-12-11 2014-05-06

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2014.html

H2020-INNOSUP-2014-5 PEER LEARNING OF INNOVATION AGENCIES 2013-12-11 2015-10-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-5.html

H2020-INNOSUP-2014-3 IPORTA 2 2013-12-11 2014-04-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-3.html

H2020-INNOSUP-2014-2 EUROPEAN INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS (IPR) HELPDESK 2013-12-11 2014-04-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-2.html

H2020-INNOSUP-2014-1 ENHANCING SME INNOVATION CAPACITY BY PROVIDING BETTER INNOVATION SUPPORT 2013-12-11 2014-03-12

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2014-1.html

SMEInst-01-2016-201 Open Disruptive Innovation Scheme Phase - 1 & Phase - 2 2015-11-26 2016-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6112-smeinst-01-2016-2017.html

SMEInst-02-2016-2017 Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs Phase - 1 & Phase - 2 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6107-smeinst-02-2016-2017.html

SMEInst-02-2016-2017 Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs Phase - 2 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6107-smeinst-02-2016-2017.html

SMEInst-03-2016-2017 Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market Phase -1 & Phase - 2 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6109-smeinst-03-2016-2017.html

SMEInst-04-2016-2017 Engaging SMEs in space research and development Phase -1 & Phase - 2 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6108-smeinst-04-2016-2017.html

SMEInst-05-2016-2017 Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector Phase -1 & Phase - 2 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6117-smeinst-05-2016-2017.html

SMEInst-07-2016-2017 Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors Phase -1 & Phase -2 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6118-smeinst-07-2016-2017.html

SMEInst-08-2016-2017 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth Phase - 1& Phase -2 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6110-smeinst-08-2016-2017.html

SMEInst-09-2016-2017 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6106-smeinst-09-2016-2017.html

SMEInst-10-2016-2017 Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility Phase - 1 & Phase -2 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6115-smeinst-10-2016-2017.html

SMEInst-12-2016-2017 New business models for inclusive, innovative and reflective societies Phase - 1 & Phase - 2 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6113-smeinst-12-2016-2017.html

SMEInst-06-2016-2017 Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well Phase - 1 & Phase - 2 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6114-smeinst-06-2016-2017.html

SMEInst-13-2016-2017 Engaging SMEs in security research and development Phase - 1 & Phase - 2 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6116-smeinst-13-2016-2017.html

INNOSUP-05-2016-2017 Peer learning of innovation agencies 2015-11-10 2017-10-18

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/innosup-05-2016-2017.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem