Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, progresīvā ražošana un pārstrāde

Apakšprogrammas mērķis ir stiprināt Eiropas vadošo lomu rūpniecībā. Tā veicina konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību izstrādi un ieviešanu, kā arī investīcijas dažādos sektoros. Projektos tiek izstrādāti un pilnveidoti inovatīvi materiāli ar jaunām īpašībām un funkcionalitāti, līdz minimumam samazinot ietekmi uz vidi un resursu patēriņu. Zināšanu ietilpīgas, ilgtspējīgas, starpnozaru tehnoloģijas rada vairāk novatoriskus produktus, procesus un pakalpojumus, uzlabojot ražošanu un apstrādi.

Plašs aktivitāšu klāsts koncentrējas uz sekojošām jomām.

Nanotehnoloģijas:

 • nākamās paaudzes nanomateriāli, nanoierīces un nanosistēmas;
 • droša nanotehnoloģiju izstrāde un lietošana;
 • nanotehnoloģiju sociālie aspekti;
 • nanomateriālu, komponenšu un sistēmu efektīva sintēze un ražošana;
 • ražīguma palielināšanas veidi, mērīšanas metodes un ierīces;
 • inovatīvi materiāli.
Multifunkcionālo un nozīmīgāko materiālu tehnoloģijas:

 • materiālu izstrāde un pārveidošana;
 • materiālu sastāvdaļas;
 • materiāli ilgtspējīgai un ar zemu oglekļa dioksīda emisiju rūpniecībai;
 • materiāli radošajām nozarēm;
 • metroloģija, raksturošana, standartizācija un kvalitātes kontrole;
 • izejvielu izmantošanas optimizācija.
Ražošana un apstrāde:

 • tehnoloģijas nākotnes rūpnīcām;
 • tehnoloģijas energoefektīvām ēkām;
 • tehnoloģijas ilgtspējīgai un ar zemu oglekļa dioksīda emisiju energoietilpīgu procesu rūpniecībai;
 • jauni ilgtspējīgas uzņēmējdarbības modeļi.
Programmas ilgums: 7 gadi (2014-2020) Horizonts 2020
Tēmas: noteiktas attiecīgā gada darba programmā
Kopējais budžets: 3 851 miljons Eiro
Finansējuma avots: Eiropas Savienība
Dalības nosacījumi: pētnieciskiem/inovācijas projektiem - vismaz 3 partneri no 3 dažādām ES vai asociētām valstīm
Projektu konkursi: skatīt attiecīga gada darba programmā; parasti viens projektu konkurss katrā sadaļā.

Kontaktinformācija

Anatolijs Šarakovskis

tel: 67785463, fakss: 67814344
mob. tel: 2640394
E-pasts: Anatolijs.Sarakovskis@viaa.gov.lv
E-pasts: anatoly@cfi.lu.lv

Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga

Noderīgas saites

Horizont 2020 oficiālā mājaslapa
NKP tīkla koordinētas aktivitātes

Atklātie konkursi

Pagājušie konkursi

Nanotehnoloģijas, inovatīvi materiāli, progresīva ražošana un pārstrāde

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
BIOTEC-06-2017 Optimisation of biocatalysis and downstream processing for the sustainable production of high value-added platform chemicals 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2386-biotec-06-2017.html

BIOTEC-05-2017 Microbial platforms for CO2-reuse processes in the low-carbon economy 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2388-biotec-05-2017.html

BIOTEC-07-2017 New Plant Breeding Techniques (NPBT) in molecular farming: Multipurpose crops for industrial bioproducts 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2387-biotec-07-2017.html

NMBP-04-2017 Architectured /Advanced material concepts for intelligent bulk material structures 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2395-nmbp-04-2017.html

NMBP-05-2017 Advanced materials and innovative design for improved functionality and aesthetics in high added value consumer goods 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2394-nmbp-05-2017.html

NMBP-06-2017 Improved material durability in buildings and infrastructures, including offshore 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2393-nmbp-06-2017.html

NMBP-12-2017 Development of a reliable methodology for better risk management of engineered biomaterials in Advanced Therapy Medicinal Products and/or Medical Devices 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2405-nmbp-12-2017.html

NMBP-14-2017 Regulatory Science Framework for assessment of risk benefit ratio of Nanomedicines and Biomaterials 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2403-nmbp-14-2017.html

NMBP-19-2017 Cost-effective materials for “power-to-chemical” technologies 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2402-nmbp-19-2017.html

NMBP-20-2017 High-performance materials for optimizing carbon dioxide capture 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2401-nmbp-20-2017.html

NMBP-25-2017 Next generation system integrating tangible and intangible materials model components to support innovation in industry 2016-05-05 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2400-nmbp-25-2017.html

NMBP-28-2017 Framework and strategies for nanomaterial characterisation, classification, grouping and read-across for risk analysis 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2397-nmbp-28-2017.html

NMBP-35-2017 Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2396-nmbp-35-2017.html

CLEANAIR-01-2015 Horizon Prize – Materials for Clean Air 2017-01-26 2018-01-23

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/949-cleanair-01-2015.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem