Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, progresīvā ražošana un pārstrāde

Apakšprogrammas mērķis ir stiprināt Eiropas vadošo lomu rūpniecībā. Tā veicina konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību izstrādi un ieviešanu, kā arī investīcijas dažādos sektoros. Projektos tiek izstrādāti un pilnveidoti inovatīvi materiāli ar jaunām īpašībām un funkcionalitāti, līdz minimumam samazinot ietekmi uz vidi un resursu patēriņu. Zināšanu ietilpīgas, ilgtspējīgas, starpnozaru tehnoloģijas rada vairāk novatoriskus produktus, procesus un pakalpojumus, uzlabojot ražošanu un apstrādi.

Plašs aktivitāšu klāsts koncentrējas uz sekojošām jomām.

Nanotehnoloģijas:

 • nākamās paaudzes nanomateriāli, nanoierīces un nanosistēmas;
 • droša nanotehnoloģiju izstrāde un lietošana;
 • nanotehnoloģiju sociālie aspekti;
 • nanomateriālu, komponenšu un sistēmu efektīva sintēze un ražošana;
 • ražīguma palielināšanas veidi, mērīšanas metodes un ierīces;
 • inovatīvi materiāli.
Multifunkcionālo un nozīmīgāko materiālu tehnoloģijas:

 • materiālu izstrāde un pārveidošana;
 • materiālu sastāvdaļas;
 • materiāli ilgtspējīgai un ar zemu oglekļa dioksīda emisiju rūpniecībai;
 • materiāli radošajām nozarēm;
 • metroloģija, raksturošana, standartizācija un kvalitātes kontrole;
 • izejvielu izmantošanas optimizācija.
Ražošana un apstrāde:

 • tehnoloģijas nākotnes rūpnīcām;
 • tehnoloģijas energoefektīvām ēkām;
 • tehnoloģijas ilgtspējīgai un ar zemu oglekļa dioksīda emisiju energoietilpīgu procesu rūpniecībai;
 • jauni ilgtspējīgas uzņēmējdarbības modeļi.
Programmas ilgums: 7 gadi (2014-2020) Horizonts 2020
Tēmas: noteiktas attiecīgā gada darba programmā
Kopējais budžets: 3 851 miljons Eiro
Finansējuma avots: Eiropas Savienība
Dalības nosacījumi: pētnieciskiem/inovācijas projektiem - vismaz 3 partneri no 3 dažādām ES vai asociētām valstīm
Projektu konkursi: skatīt attiecīga gada darba programmā; parasti viens projektu konkurss katrā sadaļā.

Atklātie konkursi

Pagājušie konkursi

Nanotehnoloģijas, inovatīvi materiāli, progresīva ražošana un pārstrāde

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
CLEANAIR-01-2015 Horizon Prize – Materials for Clean Air 2017-01-26 2018-01-23

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/949-cleanair-01-2015.html

SMEInst-01-2016-2017 Open Disruptive Innovation Scheme 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-01-2016-2017.html

SMEInst-02-2016-2017 Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-02-2016-2017.html

SMEInst-03-2016-2017 Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-03-2016-2017.html

SMEInst-04-2016-2017 Engaging SMEs in space research and development 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-04-2016-2017.html

SMEInst-05-2016-2017 Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-05-2016-2017.html

SMEInst-06-2016-2017 Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-06-2016-2017.html

SMEInst-07-2016-2017 Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-07-2016-2017.html

SMEInst-08-2016-2017 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-08-2016-2017.html

SMEInst-09-2016-2017 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-09-2016-2017.html

SMEInst-10-2016-2017 Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-10-2016-2017.html

SMEInst-11-2016-2017 Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-11-2016-2017.html

SMEInst-12-2016-2017 New business models for inclusive, innovative and reflective societies 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-12-2016-2017.html

SMEInst-13-2016-2017 Engaging SMEs in security research and development 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-13-2016-2017.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem