Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, progresīvā ražošana un pārstrāde

Apakšprogrammas mērķis ir stiprināt Eiropas vadošo lomu rūpniecībā. Tā veicina konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību izstrādi un ieviešanu, kā arī investīcijas dažādos sektoros. Projektos tiek izstrādāti un pilnveidoti inovatīvi materiāli ar jaunām īpašībām un funkcionalitāti, līdz minimumam samazinot ietekmi uz vidi un resursu patēriņu. Zināšanu ietilpīgas, ilgtspējīgas, starpnozaru tehnoloģijas rada vairāk novatoriskus produktus, procesus un pakalpojumus, uzlabojot ražošanu un apstrādi.

Plašs aktivitāšu klāsts koncentrējas uz sekojošām jomām.

Nanotehnoloģijas:

 • nākamās paaudzes nanomateriāli, nanoierīces un nanosistēmas;
 • droša nanotehnoloģiju izstrāde un lietošana;
 • nanotehnoloģiju sociālie aspekti;
 • nanomateriālu, komponenšu un sistēmu efektīva sintēze un ražošana;
 • ražīguma palielināšanas veidi, mērīšanas metodes un ierīces;
 • inovatīvi materiāli.
Multifunkcionālo un nozīmīgāko materiālu tehnoloģijas:

 • materiālu izstrāde un pārveidošana;
 • materiālu sastāvdaļas;
 • materiāli ilgtspējīgai un ar zemu oglekļa dioksīda emisiju rūpniecībai;
 • materiāli radošajām nozarēm;
 • metroloģija, raksturošana, standartizācija un kvalitātes kontrole;
 • izejvielu izmantošanas optimizācija.
Ražošana un apstrāde:

 • tehnoloģijas nākotnes rūpnīcām;
 • tehnoloģijas energoefektīvām ēkām;
 • tehnoloģijas ilgtspējīgai un ar zemu oglekļa dioksīda emisiju energoietilpīgu procesu rūpniecībai;
 • jauni ilgtspējīgas uzņēmējdarbības modeļi.
Programmas ilgums: 7 gadi (2014-2020) Horizonts 2020
Tēmas: noteiktas attiecīgā gada darba programmā
Kopējais budžets: 3 851 miljons Eiro
Finansējuma avots: Eiropas Savienība
Dalības nosacījumi: pētnieciskiem/inovācijas projektiem - vismaz 3 partneri no 3 dažādām ES vai asociētām valstīm
Projektu konkursi: skatīt attiecīga gada darba programmā; parasti viens projektu konkurss katrā sadaļā.

Atklātie konkursi

Atklātie konkursi

Nanotehnoloģijas, inovatīvi materiāli, progresīva ražošana un pārstrāde

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
H2020-FoF-2015 CALL FOR FACTORIES OF THE FUTURE 2014-10-22 2015-02-04

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2015.html

H2020-SMEINST-2-2015 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-12-18 2015-11-25

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html

H2020-SMEINST-1-2015 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT - PHASE 1 2015 2014-12-18 2015-12-16

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html

H2020-NMP-ERA-NET-2015 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2014-10-22 2015-03-26

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html

H2020-NMP-CSA-2015 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2014-10-22 2015-03-26

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html

H2020-NMP-PILOTS-2015 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2014-10-22 2015-03-26

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html

H2020-NMP-2015-two-stage CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2014-10-22 2015-03-26

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html

H2020-FoF-2015 CALL FOR FACTORIES OF THE FUTURE 2014-10-22 2015-02-04

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2015.html

H2020-EeB-2015 CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS 2014-10-22 2015-02-04

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2015.html

H2020-SPIRE-2015 CALL FOR SPIRE - SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES 2014-10-22 2015-02-04

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2015.html

H2020-SILC-II-2014 CALL FOR SILC II - SUSTAINABLE INDUSTRY LOW CARBON II 2014-04-30 2014-09-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-silc-ii-2014.html

H2020-SMEINST-2-2014 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-03-03 2014-12-17

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html

H2020-SMEINST-1-2014 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-03-03 2014-12-17

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html

H2020-NMP-GV-2014 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2013-12-11 2014-10-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-gv-2014.html

H2020-NMP-CSA-2014 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2013-12-11 2014-05-06

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2014.html

H2020-NMP-2014-two-stage CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2013-12-11 2014-05-06

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2014-two-stage.html

H2020-NMP-PILOTS-2014 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2013-12-11 2014-05-06

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2014.html

H2020-FoF-2014 CALL FOR FACTORIES OF THE FUTURE 2013-12-11 2014-03-20

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2014.html

H2020-EeB-2014 CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS 2013-12-11 2014-03-20

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2014.html

H2020-SPIRE-2014 CALL FOR SPIRE - SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES 2013-12-11 2014-03-20

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2014.html

FOF-06-2017 New product functionalities through advanced surface manufacturing processes for mass production 2016-09-22 2017-01-19

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2337-fof-06-2017.html

FOF-07-2017 Integration of unconventional technologies for multi-material processing into manufacturing systems 2016-09-22 2017-01-19

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2338-fof-07-2017.html

FOF-08-2017 In-line measurement and control for micro-/nano-enabled high-volume manufacturing for enhanced reliability 2016-09-22 2017-01-19

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2339-fof-08-2017.html

FOF-09-2017 Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life of production systems 2016-09-20 2017-01-20

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2340-fof-09-2017.html

FOF-10-2017 New technologies and life cycle management for reconfigurable and reusable customised products 2016-09-20 2017-01-19

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2341-fof-10-2017.html

FOF-12-2017 ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS) 2016-09-20 2017-01-19

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2336-fof-12-2017.html

H2020-NMBP-2016-2017 Microbial platforms for CO2-reuse processes in the low-carbon economy 2016-05-11 2016-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2388-biotec-05-2017.html

BIOTEC-06-2017 Optimisation of biocatalysis and downstream processing for the sustainable production of high value-added platform chemicals 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2386-biotec-06-2017.html

BIOTEC-05-2017 Microbial platforms for CO2-reuse processes in the low-carbon economy 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2388-biotec-05-2017.html

BIOTEC-07-2017 New Plant Breeding Techniques (NPBT) in molecular farming: Multipurpose crops for industrial bioproducts 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2387-biotec-07-2017.html

BIOTEC-08-2017 Support for enhancing and demonstrating the impact of KET Biotechnology projects 2016-09-20 2017-01-19

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2382-biotec-08-2017.html

NMBP-04-2017 Architectured /Advanced material concepts for intelligent bulk material structures 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2395-nmbp-04-2017.html

NMBP-05-2017 Advanced materials and innovative design for improved functionality and aesthetics in high added value consumer goods 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2394-nmbp-05-2017.html

NMBP-06-2017 Improved material durability in buildings and infrastructures, including offshore 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2393-nmbp-06-2017.html

NMBP-07-2017 Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation 2016-05-11 2016-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2392-nmbp-07-2017.html

NMBP-12-2017 Development of a reliable methodology for better risk management of engineered biomaterials in Advanced Therapy Medicinal Products and/or Medical Devices 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2405-nmbp-12-2017.html

NMBP-13-2017 Cross-cutting KETs for diagnostics at the point-of-care 2016-09-20 2017-01-19

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2415-nmbp-13-2017.html

NMBP-14-2017 Regulatory Science Framework for assessment of risk benefit ratio of Nanomedicines and Biomaterials 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2403-nmbp-14-2017.html

NMBP-19-2017 Cost-effective materials for “power-to-chemical” technologies 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2402-nmbp-19-2017.html

NMBP-20-2017 High-performance materials for optimizing carbon dioxide capture 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2401-nmbp-20-2017.html

NMBP-22-2017: Business models and industrial strategies supporting novel supply chains for innovative product-services 2016-05-11 2016-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2398-nmbp-22-2017.html

NMBP-25-2017 Next generation system integrating tangible and intangible materials model components to support innovation in industry 2016-05-05 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2400-nmbp-25-2017.html

NMBP-28-2017 Framework and strategies for nanomaterial characterisation, classification, grouping and read-across for risk analysis 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2397-nmbp-28-2017.html

NMBP-34-2017 Governing innovation of nanotechnology through enhanced societal engagement 2016-09-20 2017-01-19

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2384-nmbp-34-2017.html

NMBP-35-2017 Innovative solutions for the conservation of 20th century cultural heritage 2016-05-11 2017-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2396-nmbp-35-2017.html

CLEANAIR-01-2015 Horizon Prize – Materials for Clean Air 2017-01-26 2018-01-23

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/949-cleanair-01-2015.html

SMEInst-01-2016-2017 Open Disruptive Innovation Scheme 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-01-2016-2017.html

SMEInst-02-2016-2017 Accelerating the uptake of nanotechnologies advanced materials or advanced manufacturing and processing technologies by SMEs 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-02-2016-2017.html

SMEInst-03-2016-2017 Dedicated support to biotechnology SMEs closing the gap from lab to market 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-03-2016-2017.html

SMEInst-04-2016-2017 Engaging SMEs in space research and development 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-04-2016-2017.html

SMEInst-05-2016-2017 Supporting innovative SMEs in the healthcare biotechnology sector 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-05-2016-2017.html

SMEInst-06-2016-2017 Accelerating market introduction of ICT solutions for Health, Well-Being and Ageing Well 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-06-2016-2017.html

SMEInst-07-2016-2017 Stimulating the innovation potential of SMEs for sustainable and competitive agriculture, forestry, agri-food and bio-based sectors 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-07-2016-2017.html

SMEInst-08-2016-2017 Supporting SMEs efforts for the development - deployment and market replication of innovative solutions for blue growth 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-08-2016-2017.html

SMEInst-09-2016-2017 Stimulating the innovation potential of SMEs for a low carbon and efficient energy system 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-09-2016-2017.html

SMEInst-10-2016-2017 Small business innovation research for Transport and Smart Cities Mobility 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-10-2016-2017.html

SMEInst-11-2016-2017 Boosting the potential of small businesses in the areas of climate action, environment, resource efficiency and raw materials 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-11-2016-2017.html

SMEInst-12-2016-2017 New business models for inclusive, innovative and reflective societies 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-12-2016-2017.html

SMEInst-13-2016-2017 Engaging SMEs in security research and development 2015-11-26 2017-11-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/smeinst-13-2016-2017.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem