Droša, tīra un efektīva enerģētika

Enerģijas patēriņa un oglekļa emisijas (pēdas) samazināšana, veicinot saprātīgu un ilgtspējīgu izmantošanu
Šīs aktivitātes mērķis ir nodrošināt pāreju uz drošu, cenas ziņā pieejamu, sabiedrības atzītu, ilgtspējīgu un konkurētspējīgu enerģētikas sistēmu, kura samazinātu atkarību no fosilā kurināmā ņemot vērā to resursu samazināšanos, pieaugošo pieprasījumu pēc enerģijas un klimata pārmaiņas.
Šī programma atbalstīs pētījumus un inovāciju izstrādi par energoefektīvu, konkurētspējīgu, zema oglekļa dioksīda satura enerģētiku, kā arī viedajām pilsētām.

Enerģijas avoti un patēriņa modeļi Eiropas rūpniecībā, transportā, ēkās, pilsētās lielākoties ir diezgan neilgtspējīgi, radot būtisku ietekmi uz vidi un klimata pārmaiņām. ES mērķi paredz, ka 2020.gadā atjaunojamo energoresursu avotu īpatsvaram enerģijas patēriņā jāsasniedz 20%, vienlaikus tos izmantojot par 20% efektīvāk. Lai mērķi sasniegtu, būtiski jāpārstrukturē enerģētikas sistēma, vienlaikus saglabājot enerģētisko drošību un pieejamību.

Attīstot gandrīz nulles emisiju (pasīvās) ēkas, augsti efektīvas ražošanas nozares un energoefektīvu pieeju uzņēmumiem, privātpersonām, pašvaldībām un pilsētām būs nepieciešama ne tikai tehnoloģiju attīstība, bet arī ar tehnoloģijām nesaistīti risinājumi, piemēram, jauni konsultatīvie, finansēšanas un pieprasījuma pakalpojumi.

Kontaktinformācija

Dina Bērziņa

tel: 67785463, fakss: 67814344
mob. tel: 26598194
E-pasts: dina.berzina@viaa.gov.lv
E-pasts: dinab@latnet.lv

Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga

Noderīgas saites

Horizont 2020 oficiālā mājaslapa
NKP tīlklu koordinētas aktivitātes
EK Enerģētikas apakšprogrammas oficiālā mājaslapa

Atklātie konkursi

Pagājušie konkursi

Droša, tīra un efektīva enerģija

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
LCE-10-2017 Reducing the cost of PV electricity 2017-05-11 2017-09-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2171-lce-10-2017.html

LCE-11-2017 Near-to-market solutions for reducing the water consumption of CSP Plants 2017-05-11 2017-09-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2172-lce-11-2017.html

LCE-12-2017 Near-to-market solutions for the use of solar heat in industrial processes 2017-05-11 2017-09-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2173-lce-12-2017.html

LCE-14-2017 Demonstration of large >10MW wind turbine 2017-05-14 2017-09-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2175-lce-14-2017.html

LCE-16-2017 2nd Generation of design tools for ocean energy devices and arrays development and deployment 2017-05-11 2017-09-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2176-lce-16-2017.html

LCE-17-2017 Easier to install and more efficient geothermal systems for retrofitting buildings 2017-05-11 2017-09-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2170-lce-17-2017.html

LCE-18-2017 EGS in different geological conditions 2017-05-11 2017-09-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2174-lce-18-2017.html

LCE-19-2016-2017 Demonstration of the most promising advanced biofuel pathways 2017-05-11 2017-09-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2152-lce-19-2016-2017.html

LCE-20-2016-2017 Enabling pre-commercial production of advanced aviation biofuel 2016-05-11 2017-09-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2154-lce-20-2016-2017.html

LCE-22-2016 International Cooperation with Brazil on advanced lignocellulosic biofuels 2016-05-11 2017-09-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2150-lce-22-2016.html

LCE-35-2017 Joint Actions towards the demonstration and validation of innovative energy solutions 2016-04-14 2017-09-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16070-lce-35-2017.html

EE-02-2017 Improving the performance of inefficient district heating networks 2017-01-19 2017-06-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5052-ee-02-2017.html

EE-06-2016-2017 Engaging private consumers towards sustainable energy 2017-03-15 2017-09-15

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4095-ee-06-2016-2017.html

EE-15-2017 Increasing capacities for actual implementation of energy efficiency measures in industry and services 2017-01-19 2017-06-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5050-ee-15-2017.html

EE-18-2017 Energy efficiency of industrial parks through energy cooperation and mutualised energy services 2017-01-19 2017-06-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5053-ee-18-2017.html

EE-19-2017 Public Procurement of Innovative Solutions for energy efficiency 2017-01-19 2017-06-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5054-ee-19-2017.html

EE-23-2017 Innovative financing schemes 2017-01-19 2017-06-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5051-ee-23-2017.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem