Veselība, labklājība un demogrāfiskās pārmaiņas

Sabiedrības novecošanās, ar to saistītā veselības aprūpes izmaksu eksplozija ir vislielākais izaicinājums Eiropas sabiedrībai. Eiropas inovāciju partnerības „Aktīva un veselīga novecošanās” mērķis ir par diviem palielināt veselīgi nodzīvoto gadu (HALE) skaitu par diviem laika periodā līdz 2020. gadam. Tas veicinās sociālās nodrošināšanas un veselības aprūpes sistēmu ilgtspēju.

PHC – personalizētā veselības aprūpe – darbības virzieni:

  1. 1. Izpratne par veselību, novecošanos un slimībām
  2. 2. Efektīva veselības veicināšana, slimību prevencija, gatavība epidēmijām un skrīnings
  3. 3. Uzlabota diagnostika
  4. 4. Inovatīvās terapijas metodes un tehnoloģijas
  5. 5. Atbalsts aktīvam un veselīgam novecošanās procesam
  6. 6. Integrēta, ilgtspējīga, uz pacientu vērsta veselības aprūpe
  7. 7. Veselības informācijas uzlabojumi, datu lietojumi, pierādījumu bāze veselības aprūpes politikai un reglamentācija (e-veselība)

5., 6., 7. darbības būtiski vērsts uz veselības un IKT tehnoloģiju integrāciju

HCO – koordinācijas aktivitātes

Tematika orientēta uz publiskā sektora institūcijām, vadlīniju izstrādi, dalībvalstu sadarbības veicināšanu.

185. un 187. panta iniciatīvas
Veselības jomā būtiska loma piešķirta 187. panta Inovatīvo medikamentu iniciatīvai. H2020 finansēs otro posmu – t.s. IMI-2
Veselības jomā aktīvas trīs 185. panta iniciatīvas: EDCTP (infekcijas slimības), AAL (automatizēta vide veselīgas novecošanās atbalstam), EMPIR (metroloģija)

Kontaktinformācija

Uldis Berķis

tel: 67785463, fakss: 67814344
mob. tel:  29472349
E-pasts: uldis.berkis@viaa.gov.lv
E-pasts: uberkis@latnet.lv

Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga

Noderīgas saites

Horizont 2020 oficiālā mājaslapa
NKP tīklu koordinētas aktivitātes

EK Veselības apakšprogrammas oficiālā mājaslapa

Atklātie konkursi

Pagājušie konkursi

Veselība, labklājība un demogrāfiskās pārmaiņas

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
SC1-HCO-03-2017 Implementing the Strategic Research Agenda on Personalised Medicine 2016-07-29 2017-04-11

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3066-sc1-hco-03-2017.html

SC1-PM-02-2017 New concepts in patient stratification 2016-06-29 2017-04-11

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2434-sc1-pm-02-2017.html

SC1-PM-03-2017 Diagnostic characterisation of rare diseases 2016-07-29 2017-04-11

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3067-sc1-pm-03-2017.html

SC1-PM-07-2017 Promoting mental health and well-being in the young 2016-07-29 2017-04-11

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2437-sc1-pm-07-2017.html

SC1-PM-08-2017 New therapies for rare diseases 2016-07-29 2017-04-11

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2436-sc1-pm-08-2017.html

SC1-PM-10-2017 Comparing the effectiveness of existing healthcare interventions in the adult population 2016-07-29 2017-04-11

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2435-sc1-pm-10-2017.html

SC1-PM-20-2017 Development of new methods and measures for improved economic evaluation and efficiency measures in the health sector 2016-06-29 2017-04-11

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3065-sc1-pm-20-2017.html

IMI2-2015-08 Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme: future outbreaks 2015-12-18 2018-03-15

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/11097-imi2-2015-08.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem