Marijas Skolodovskas-Kirī aktivitātes

Apakšprogrammas mērķis ir stiprināt prasmes, apmācību un profesionālo izaugsmi. Veicināt jaunu zināšanu ieguvi, veikt jauno zinātnieku apmācību. Izmantojot pārrobežu un starpnozaru mobilitāti rūpēties par izcilību. Sekmēt inovācijas, izmantojot savstarpēju zināšanu apmaiņu.
Līdzfinansēt ar zinātni saistītas stipendiju aktivitātes.

Trīs galvenās sadaļas:

Inovatīvie apmācību tīkli (ITN): ITN atbalsta pētniecības, mācību un/vai doktorantūras programmas, ko īsteno sadarbībā ar Eiropas un pasaules universitātēm, pētniecības iestādēm, un ne - akadēmiskajām organizācijām.

Individuālās stipendijas (IF):
Individuālās stipendijas atbalsta pētnieku mobilitāti Eiropā un ārpus tās, kā arī palīdz piesaistīt labākos ārzemju pētniekus darbam ES.

Pētniecības un inovāciju zinātnisko grupu apmaiņa (RISE):
RISE atbalstīs īstermiņa mobilitāti pētniecības un inovācijas personālam visos karjeras līmeņos, sākot ar jaunajiem zinātniekiem, tostarp arī administratīvo un tehnisko personālu.

Līdzfinansējums reģionālajām, nacionālajām un starptautiskajām programmām (COFUND), kas finansē stipendijas un mobilitāti no savas vai citas valsts.
MSCA piedāvāt papildu finansējumu reģionālajām, valsts un starptautiskām programmām pētniecības mācību un karjeras attīstībai. Šī shēma atbalsta doktorantūras un stipendiju programmas.

Eiropas Zinātnieku nakts (NAKTS), Ir Eiropas mēroga pasākums, kas veicina interesi par pētniekiem, jo īpaši jauniešu vidū. NAKTS notiek katru gadu, septembra pēdējā piektdienā.

Atslēgas fakti:

Programmas ilgums: 7 gadi (2014-2020) Horizonts 2020
Tēmas: noteiktas attiecīgo gadu darba programmā
Kopējais budžets: 6,162 miljoni eiro
Finansējuma avots: Eiropas Savienība
Dalības nosacījumi: tīklu projektiem - vismaz 3 partneri no 3 dažādām ES vai asociētām valstīm
Projektu konkursi: skatīt attiecīgajā darba programmā; parasti viens projektu konkurss katrā sadaļā gadā
Lasīt vairāk

Kontaktinformācija

Ligita Liepiņa

tel: 67785463, fakss: 67814344
mob. tel: 29393384
E-pasts: ligita.liepina@viaa.gov.lv
E-pasts: ligita.liepina@lu.lv

Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga

Noderīgas saites

Horizont 2020 oficiālā mājaslapa
NKP tīkla koordinētas aktivitātes

Atklātie konkursi

Pagājušie konkursi

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
MSCA-IF-2017 Individual Fellowships 2017-04-11 2017-09-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html

MSCA-RISE-2017 Research and Innovation Staff Exchange 2016-12-01 2017-05-05

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2311-msca-rise-2017.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem