Atklātie konkursi

Pagājušie konkursi
Meklēt pēc kategoriju Termiņš
Meklēt

Eiropas zinātnes padome

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Nākotnes un jaunās tehnoloģijas (FET)

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Marijas Sklodovskas-Kirī vārdā nosauktā programma

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Eiropas pētniecības infrastruktūras (t.sk. e-infrastruktūras)

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT)

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Nanotehnoloģijas, inovatīvi materiāli, progresīva ražošana un pārstrāde

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Biotehnoloģijas

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Kosmoss

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Piekļuve riska finansējumam

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Inovācija Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Veselība, labklājība un demogrāfiskās pārmaiņas

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Droša, tīra un efektīva enerģija

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Vieds, videi nekaitīgs un integrēts transports

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Droša sabiedrība

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Izcilības izplatīšana un dalības paplašināšana

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Zinātne sabiedrībai un sadarbībā ar to

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Euratom pētniecības un mācību programma 2014-2018

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem