Pārtikas drošība, ilgtspējīga lauksaimniecība, jūras un piejūras reģionu pētniecība, bio-ekonomika un bio-tehnoloģija

Pārtikas drošība, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras un piejūras reģionu un iekšējo ūdeņu pētniecība un bioekonomika
Vispārēja informācija

Programma ir orientēta uz inovācijas un mūsdienīgu tehnoloģisko risinājumu paātrinātu un visaptverošu pielietojumu bioekonomikā, tādējādi panākot zemes, meža, jūras un iekšējo ūdeņu bioloģisko resursu efektīvu un saprātīgu izmantošanu pārtikas, barības un enerģijas ražošanā un rūpniecībā. Īpaši aktuāli ir pētījumi un inovācija, kas orientēta uz pārtikas resursu drošu pieejamību, augstas kvalitātes veselībai drošas produkcijas ieguvi, pārstrādi un ražošanu, panākot minimālus resursu zudumus. 2014.-2015.gada darba programma piedāvā dalību pētījumos, kas orientēti uz daudzveidīgu un inovatīvu risinājumu atklāšanu un ieviešanu, lai risinātu ES pašreizējos izaicinājumus bioekonomikā, kā arī paātrinātu zinātnieku radīto tehnoloģiju un risinājumu ieviešanu ražošanā.

Papildu informācija

Tuvākajās desmitgadēs Eiropu sagaida papildu izaicinājumi, ko pastiprinās pieaugošā konkurence pēc visdažādākajiem resursiem, ko lielā mērā nosaka globālās klimata izmaiņas. Tas lielā mērā nosaka to, lauksaimniecība, mežsaimniecība, jūras un iekšējo ūdeņu apsaimniekošanai jābalstās uz ilgtspējīgu un resursus atjaunojošu saimniekošanu. Droša un kvalitatīva pārtikas nodrošināšana laikā, kad tiek prognozēta iedzīvotāju skaita palielināšanās arī turpmākajās desmitgadēs gan Eiropā, gan citās pasaules daļās, ir uzskatāms par vienu no tuvāko gadu pētniecības un inovācijas aktualitātēm.

Iepriekš minētais nosaka pētniecības un inovācijas aktivitāšu tēmas 2014.-2015.gadam:

  • Ilgtspējīgi un droši pārtikas resursi (H2020-SFS-2014/2015)
  • Blue Growth: paplašinātas jūru un okeānu resursu iespējas (H2020-BG-2014/2015)
  • Inovatīva, ilgtspējīga un iekļaujoša bioekonomika (H2020-ISIB-2014/2015)
Izvērsts aktuālo pētniecības un inovācijas projektu konkursa tēmu un apakštēmu saraksts ir atrodams šajā mājas lapā.
Lasīt vairāk

Kontaktinformācija

Linda Klūga

tel: 67559495, fakss: 67814344
E-pasts: linda.kluga@viaa.gov.lv

Vaļņu iela 1, 3. stāvs (pa labi), Rīga
Pieņemšanas laiki:

Pirmdiena līdz piektdiena, 9.00-17.00 

Noderīgas saites

Horizont 2020 oficiālā mājaslapa
NKP tīklu koordinētas aktivitātes

Atklātie konkursi

Pagājušie konkursi

Pārtikas nodrošinājums, ilgtspējīga lauksaimniecība un mežsaimniecība, jūras, jūrlietu un iekšzemes ūdeņu pētniecība un bioekonomika

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
RUR-02-2017 Coastal-rural interactions: Enhancing synergies between land and sea-based activities 2016-10-04 2017-09-13

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5112-rur-02-2017.html

RUR-03-2017 Towards 2030 – policies and decision tools for an integrated management of natural resources 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5111-rur-03-2017.html

RUR-05-2017 Novel public policies, business models and mechanisms for the sustainable supply of and payment for forest ecosystem services 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5100-rur-05-2017.html

RUR-13-2017 Building a future science and education system fit to deliver to practice 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5110-rur-13-2017.html

RUR-15-2017 The benefits of working with others – fostering social capital in the farming sector 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5102-rur-15-2017.html

RUR-16-2017 Optimising interactive innovation project approaches and the delivery of EU policies to speed up innovation in rural areas 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5109-rur-16-2017.html

BG-04-2017 Multi-use of the oceans marine space, offshore and near-shore: Enabling technologies 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5127-bg-04-2017.html

BG-06-2017 Interaction between people, oceans and seas: a strategic approach towards healthcare and well-being 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5124-bg-06-2017.html

BG-08-2017 Innovative sustainable solutions for improving the safety and dietary properties of seafood 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5128-bg-08-2017.html

BG-07-2017 Blue green innovation for clean coasts and seas 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5125-bg-07-2017.html

BG-11-2017 The effect of climate change on Arctic permafrost and its socio-economic impact, with a focus on coastal areas 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5126-bg-11-2017.html

SFS-04-2017 New partnerships and tools to enhance European capacities for in-situ conservation 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6064-sfs-04-2017.html

SFS-05-2017 Robotics Advances for Precision Farming 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6063-sfs-05-2017.html

SFS-08-2017 Organic inputs – contentious inputs in organic farming 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6051-sfs-08-2017.html

SFS-10-2017 Research and approaches for emerging diseases in plants and terrestrial livestock 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6057-sfs-10-2017.html

SFS-13-2017 Validation of diagnostic tools for animal and plant health 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6069-sfs-13-2017.html

SFS-16-2017 Bee health and sustainable pollination 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6059-sfs-16-2017.html

SFS-17-2017 Innovations in plant protection 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6061-sfs-17-2017.html

SFS-18-2016 Framework Partnership Agreement supporting Joint Actions towards Public-Public Partnerships in the Bioeconomy 2016-10-04 2017-09-15

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/16071-sfs-18-2016.html

SFS-20-2017 Towards a science-based regionalisation of the Common Fisheries Policy 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6054-sfs-20-2017.html

SFS-22-2017 Smart fisheries technologies for an efficient, compliant and environmentally friendly fishing sector 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6067-sfs-22-2017.html

SFS-27-2017 Permanent grassland – farming systems and policies 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6052-sfs-27-2017.html

SFS-28-2017 Functional biodiversity – productivity gains through functional biodiversity: effective interplay of crop pollinators and pest predators 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6058-sfs-28-2017.html

SFS-29-2017 Socio-eco-economics – socio-economics in ecological approaches 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6053-sfs-29-2017.html

SFS-30-2017 Closing loops at farm and regional levels to mitigate GHG emissions and environmental contamination – focus on carbon, nitrogen and phosphorus cycling in agro-ecosystems 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6056-sfs-30-2017.html

SFS-32-2017 Promoting and supporting the eco-intensification of aquaculture production systems: inland (including fresh water), coastal zone, and offshore 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6050-sfs-32-2017.html

SFS-34-2017 Innovative agri-food chains: unlocking the potential for competitiveness and sustainability 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5149-sfs-34-2017.html

SFS-35-2017 Innovative solutions for sustainable food packaging 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6065-sfs-35-2017.html

SFS-39-2017 How to tackle the childhood obesity epidemic? 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6060-sfs-39-2017.html

SFS-40-2017 Sweeteners and sweetness enhancers 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6055-sfs-40-2017.html

SFS-43-2017 Earth observation services for the monitoring of agricultural production in Africa 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6068-sfs-43-2017.html

SFS-46-2017 Alternative production system to address anti-microbial drug usage, animal welfare and the impact on health 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/5148-sfs-46-2017.html

SFS-47-2017 Management of soil water resources in the EU and China and its impact on agro-ecosystem functions 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6062-sfs-47-2017.html

SFS-48-2017 Resource-efficient urban agriculture for multiple benefits – contribution to the EU-China Urbanisation Partnership 2016-10-04 2017-02-14

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6066-sfs-48-2017.html

BB-02-2017 Towards a method for the collection of statistical data on bio-based industries and bio-based products 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6079-bb-02-2017.html

BB-03-2017 Adaptive tree breeding strategies and tools for forest production systems resilient to climate change and natural disturbances 2016-10-04 2017-09-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6078-bb-03-2017.html

BB-05-2017 Bio-based products: Mobilisation and mutual learning action plan 2016-10-04 2017-02-13

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6081-bb-05-2017.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem