Eiropa mainīgajā pasaulē: iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība

Vispārīga informācija

Eiropas aktuālākais izaicinājums saistās ar nevienlīdzības un sociālās atstumtības mazināšanu. 80 miljoniem cilvēku ietekmē nabadzības riska iespējamība, 14 miljoni jauniešu nav iesaistīti izglītības apguvē un nestrādā algotu darbu. Mēs vēl joprojām neesam pārvarējuši ekonomiskās krīzes sekas, kas noveda pie augsta bezdarba daudzās valstīs – daudzviet bezdarbs jauniešu vidū pārsniedz 20% atzīmi arī pašlaik.

Programmas vispārīgais mērķis ir mazināt nevienlīdzību un sociālo atstumtību, īstenojot inovāciju un sabiedrības iesaistīšanu, kas, attīstot iekļaujošu, inovatīvu un spriestspējīgu (domājošu) sabiedrību, būs ilgtspējīgas Eiropas integrācijas pamatā.

Pasaulē norisošā multipolārā attīstība ietekmē ES, izmaiņas daudzās jomās ir saistāmas ar migrāciju un cilvēku mobilitāti, ļoti būtisku iespaidu atstāj eiropiešu novecošana. Lai izprastu pārmaiņu procesus un to ietekmi, ir svarīgi īstenot starpdisciplinārus pētījumus, kas ne tikai ietvertu humanitārās un sociālās zinātnes, bet arī būtu saistītas ar komunikāciju tehnoloģijām. Eiropa un tās dalībvalstu nacionālajai politikai jāturpina modernizācija, tai pat laikā izvērtējot sociāl-ekonomiskās attīstības un kultūras sasniegumu daudzveidību un pastiprinot zināšanas par to, kādi risinājumi nepieciešami modernai sabiedrībai.

2014 un 2015.gada pētniecības un inovācijas aktivitātēm jābūt fokusētām uz:

 • Tādu jaunu ideju, stratēģiju un pārvaldības metožu radīšanu, kas ļautu straujāk pārvarēt krīzes sekas (elastīga ekonomiskā un monetārā savienība, ES izaugsmes scenārijs, ES sociālā politika, nākotnes risinājumi ES integrācijai, jaunradītas tehnoloģijas sabiedriskā sektora vajadzību nodrošināšanai).
 • Jaunatnes vieta iekļaujošā, ilgtspējīgā un inovatīvā Eiropā (darba vietu radīšana, jauno cilvēku mobilitāte, pieaugušo izglītība, jauniešu iesaistīšana sociālajos un politiskajos procesos, publiskās administrācijas modernizācija).
 • Spriestspējīgas sabiedrības: Eiropas daudzveidīgā kultūras mantojuma apzināšana, pagātnes pieredzes un tradīciju izvērtēšana un izmantošana, 3-D modelēšanas iespēju izmantošana Eiropas kultūras vērtību apguvē un pieejamībā.
 • Eiropa kā globāls spēlētājs: sadarbība pētniecībā un inovācijā ar trešajām valstīm, jauna ģeopolitiskā kārtība Vidusjūras valstu reģionā, ES Austrumu partnerība un partnerība ar citām valstīm, pētījumi par Eiropas globālo lomu, par savstarpējo ietekmi un saiknēm ar pasaules reģioniem.

 Zinātniskās disciplīnas

 • Humanitārās zinātnes
 • Sociālās zinātnes
 • Ekonomika
 • Juridiskās zinātnes

 Industriālais sektors

 • Nozares, kas ietekmē tautsaimniecību un sociālo jomu

 Mērķauditorija

 • Universitātes/augstskolas
 • Pētniecības institūti
 • Sabiedriskā labuma organizācijas

Kontaktinformācija

Tālis Laizāns

tel: 67785463, fakss: 67814344
mob. tel:  29459728
E-pasts: talis.laizans@viaa.gov.lv

Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga

Noderīgas saites

Horizont 2020 oficiālā mājaslapa
NKP tīklu koordinētas aktivitātes
EK Atvērtas Sabiedrības apakšprogrammas oficiālā mājaslapa

Atklātie konkursi

Atklātie konkursi

Iekļaujoša, novatoriska un domājoša sabiedrība

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
H2020-SMEINST-2-2015 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-12-18 2015-11-25

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html

H2020-SMEINST-1-2015 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT – PHASE 1 2015 2014-12-18 2015-12-16

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html

H2020-INSO-2015-CNECT NEW FORMS OF INNOVATION 2014-12-10 2015-05-28

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015-cnect.html

H2020-INSO-2015 NEW FORMS OF INNOVATION 2014-12-10 2015-05-28

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2015.html

H2020-REFLECTIVE-6-2015 REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES 2014-12-10 2015-05-28

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-6-2015.html

H2020-YOUNG-SOCIETY-2015 THE YOUNG GENERATION IN AN INNOVATIVE, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EUROPE 2014-12-10 2015-05-28

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2015.html

H2020-EURO-SOCIETY-2015 OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND GOVERNANCE STRUCTURES FOR EUROPE 2014-12-10 2015-05-28

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-society-2015.html

H2020-EURO-6-2015 OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND GOVERNANCE STRUCTURES FOR EUROPE 2014-12-10 2015-05-28

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-6-2015.html

H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015 REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES 2014-12-10 2015-05-28

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2015.html

H2020-INT-INCO-2015 EUROPE AS A GLOBAL ACTOR 2014-12-10 2015-05-12

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-inco-2015.html

H2020-INT-SOCIETY-2015 EUROPE AS A GLOBAL ACTOR 2014-12-10 2015-05-28

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-society-2015.html

H2020-INSO-2014 NEW FORMS OF INNOVATION 2013-12-11 2014-04-29

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-inso-2014.html

H2020-REFLECTIVE-7-2014 REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES 2013-12-11 2014-09-30

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-7-2014.html

H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2014 REFLECTIVE SOCIETIES: CULTURAL HERITAGE AND EUROPEAN IDENTITIES 2013-12-11 2014-06-03

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-reflective-society-2014.html

H2020-YOUNG-SOCIETY-2014 THE YOUNG GENERATION IN AN INNOVATIVE, INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EUROPE 2013-12-11 2014-06-03

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-young-society-2014.html

H2020-EURO-SOCIETY-2014 OVERCOMING THE CRISIS: NEW IDEAS, STRATEGIES AND GOVERNANCE STRUCTURES FOR EUROPE 2013-12-11 2014-06-03

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-euro-society-2014.html

H2020-INT-INCO-2014 EUROPE AS A GLOBAL ACTOR 2013-12-11 2014-04-29

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-int-inco-2014.html

REV-INEQUAL-09-2017 Boosting inclusiveness of ICT-enabled research and innovation 2016-10-04 2017-02-02

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2291-rev-inequal-09-2017.html

ENG-GLOBALLY-01-2017 Strengthening Europe’s position in the global context: science diplomacy and intercultural relations 2016-10-04 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2305-eng-globally-01-2017.html

ENG-GLOBALLY-02-2017 Shifting global geopolitics and Europe’s preparedness for managing risks, mitigation actions and fostering peace 2016-10-07 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2309-eng-globally-02-2017.html

ENG-GLOBALLY-03-2017 The European Union and the global challenge of migration 2016-10-07 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2306-eng-globally-03-2017.html

ENG-GLOBALLY-04-2017 Science diplomacy for EU neighbourhood policies 2016-10-07 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2302-eng-globally-04-2017.html

ENG-GLOBALLY-05-2017 The strategic potential of EU external trade policy 2016-10-07 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2308-eng-globally-05-2017.html

ENG-GLOBALLY-06-2017 The Asia-Pacific as a strategic region for Europe 2016-10-07 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2307-eng-globally-06-2017.html

ENG-GLOBALLY-07-2017 The European Union and Central Asia 2016-10-07 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2303-eng-globally-07-2017.html

ENG-GLOBALLY-08-2016-2017 EU-China cooperation on sustainable urbanisation 2016-10-07 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2304-eng-globally-08-2016-2017.html

ENG-GLOBALLY-09-2016 Centres/Networks of European research and innovation 2016-10-07 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2310-eng-globally-09-2016.html

CO-CREATION-01-2017 Education and skills: empowering Europe’s young innovators 2016-10-07 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3071-co-creation-01-2017.html

CO-CREATION-04-2017 Applied co-creation to deliver public services 2016-10-07 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3072-co-creation-04-2017.html

CO-CREATION-06-2017 Policy-development in the age of big data: data-driven policy-making, policy-modelling and policy-implementation 2016-10-04 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3073-co-creation-06-2017.html

CO-CREATION-07-2017 Towards a new growth strategy in Europe – Improved economic and social measurement, data and official statistics 2016-10-04 2016-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3070-co-creation-07-2017.html

CULT-COOP-01-2017 Democratic discourses and the rule of law 2016-10-04 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3084-cult-coop-01-2017.html

CULT-COOP-02-2017 Improving mutual understanding among Europeans by working through troubled pasts 2016-10-04 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3085-cult-coop-02-2017.html

CULT-COOP-03-2017 Cultural literacy of young generations in Europe 2016-10-04 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3081-cult-coop-03-2017.html

CULT-COOP-04-2017 Contemporary histories of Europe in artistic and creative practices 2016-10-04 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3082-cult-coop-04-2017.html

CULT-COOP-05-2017 Religious diversity in Europe – past, present and future 2016-10-04 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3079-cult-coop-05-2017.html

CULT-COOP-06-2017 Participatory approaches and social innovation in culture 2016-10-04 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3080-cult-coop-06-2017.html

CULT-COOP-07-2017 Cultural heritage of European coastal and maritime regions 2016-10-04 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3083-cult-coop-07-2017.html

CULT-COOP-09-2017 European cultural heritage, access and analysis for a richer interpretation of the past 2016-10-04 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3087-cult-coop-09-2017.html

CULT-COOP-10-2017 Culture, integration and European public space 2016-10-04 2017-02-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/3086-cult-coop-10-2017.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem