Informācijas un komunikāciju tehnoloģijas

IKT tematika caurauž visu Horizonts 2020 programmu un atrodama visās tās sadaļās.
Pamatā IKT aktivitātes ir iekļautas sadaļā „Vadošā loma rūpniecībā” (LEIT) un aptver tematus:

  • Jaunās paaudzes sastāvdaļas un sistēmas
  • Uzlabota skaitļošanas tehnika
  • Nākotnes internets
  • Satura izveides tehnoloģijas un informācijas pārvaldība
  • Robottehnika
  • Mikroelektronika, nanoelektronika un fotonika
  • IKT atbalsts nākotnes rūpniecībai
Ņemot vērā to, ka tehnoloģijas visās dzīves jomās attīstās arvien straujāk, svarīga nozīme būs mijiedarbībai starp cilvēkiem un tehnoloģijām, un tā ir daļa no IK tehnoloģiju pētniecības, kas vērsta uz pielietojumu. IKT veido pamatu inovācijai un konkurētspējai daudzos privātos un publiskos tirgos un nozarēs un ļauj panākt progresu visās disciplīnās.
IKT un visa LEIT sadaļa ir strukturēta ap mērķtiecīgi īstenotu pētniecību un inovāciju izstrādi ciešā sadarbībā ar rūpnieciskajiem partneriem, vairākām publiskā un privātā sektora partnerībām (PPP). Šī programma atbalstīs arī pētījumus par svarīgām pamattehnoloģijām (KET) mikroelektronikā, nanoelektronikā, fotonikā, un robotikā, kā arī citus starpnozaru tehnoloģiju pētījumus un izstrādnes.

Atslēgas fakti:

Programmas ilgums: 7 gadi (2014-2020) Horizonts 2020
Tēmas: noteiktas attiecīgo gadu darba programmā

Lasīt vairāk

Atklātie konkursi

Pagājušie konkursi

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT)

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
TactilePrize-01-2017 Inducement prize: Tactile Displays for the Visually Impaired 2018-04-17 2018-11-27

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/tactileprize-01-2017.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem