Mazie un vidējie uzņēmumi

Viens no Horizonts 2020 mērķiem ir veicināt mazo un vidējo uzņēmumu ilgtspējīgu ekonomisko izaugsmi un palielināt inovācijas līmeni MVU. Atbalstītas tiek dažādas aktivitātes un vajadzības visā inovācijas ciklā, tādejādi radot ātrāk augošus un starptautiski aktīvus MVU.

MVU var piedalīties visās pētniecības, attīstības un inovācijas aktivitātēs, kuras ved uz rezultātu izmantošanu un komercializāciju. Tie ir arī līdztiesīgi piedalīties kopīgos pētniecības, attīstības un inovācijas projektos visās tematiskajās prioritātēs. Turklāt MVU atbalstam ir ieviesta īpaša shēma, jeb MVU instruments, kurā var piedalīties tikai MVU.

Ar dažādu pasākumu palīdzību, piemēram, Eurostars, piekļuve riska kapitāla finansējumam u.c. tiek sekmēta gan darbojošos, gan jaunu uzņēmumu darbība. MVU var piedalīties pētnieku apmaiņas un mobilitātes programmās, jeb Marijas Sklodovskas-Kirī aktivitātēs. Tāpat MVU var piedalīties arī Eiropas Komisijas izsludinātajos iepirkumos.

Atslēgas fakti:

Programmas ilgums: 7 gadi (2014-2020) Horizonts 2020
Tēmas: visas tēmas
Kopējais budžets: 616 miljoni Eiro
Finansējuma avots: Eiropas Savienība
Dalības noteikumi: dažādi dažādās apakšprogrammās
Projektu konkursi: skatīt attiecīgajās darba programmās

Atklātie konkursi

Pagājušie konkursi

Inovācija Maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU)

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem