Vide: Klimata pārmaiņas, resursu efektivitāte un izejvielas

Šīs sadaļas mērķis ir veicināt augstu resursu izmantošanas efektivitāti ekonomikā, noturību pret klimata mainību un ilgtspējīgu nodrošinājumu ar izejvielām, lai nodrošinātu pasaules iedzīvotāju vajadzības pēc resursiem planētas kapacitātes robežās. Aktivitātes veicinās Eiropas konkurētspēju un labklājību, tai pašā laikā nodrošinot vides aizsardzību, ilgtspējību, vidējo globālo klimata sasilšanu zem 2°C un iespēju ekosistēmām un sabiedrībai pielāgoties klimata mainībai.

Lai sasniegtu ES un starptautiskos mērķus siltumnīcefekta gāzu emisiju un koncentrāciju jomā un lai pielāgotos klimata mainībai, nepieciešams attīstīt ekonomiski efektīvas tehnoloģijas un ieviest pasākumus mitigācijai un adaptācijai. Eko-inovācijas radīs jaunas iespējas ekonomiskai izaugsmei un jaunu darbavietu izveidei. ES līmenī veidoti risinājumi uzlabos rūpniecības konkurētspēju un nodrošinās paātrinātu ieviešanu un izplatīšanu ES kopējā tirgū un citur pasaulē.

Izejvielu pieejamības nodrošināšanai nepieciešama pētniecības un inovācijas koordinācija starp vairākām disciplīnām un sektoriem, lai nodrošinātu drošus, ekonomiski pamatotus, videi draudzīgus un sociāli atbildīgus risinājumus visos ražošanas ķēdes posmos (izpēte, ieguve, apstrāde, pārstrāde, otrreizējā izmantošana, aizvietošana).

Kontaktinformācija

Linda Klūga

tel: 67559495, fakss: 67814344
E-pasts: linda.kluga@viaa.gov.lv

Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga


Noderīgas saites

Horizont 2020 oficiālā mājaslapa
NKP tīkla koordinētās aktivitātes
EK Klimata apakšprogrammas oficiālā mājas lapa

Atklātie konkursi

Atklātie konkursi

Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
H2020-SMEINST-2-2015 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-12-18 2015-11-25

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html

H2020-SMEINST-1-2015 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT – PHASE 1 2015 2014-12-18 2015-12-16

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html

H2020-WATER-2015-two-stage WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE 2014-12-10 2015-04-21

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-two-stage.html

H2020-WATER-2015-one-stage WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE 2014-12-10 2015-04-21

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2015-one-stage.html

H2020-SC5-2015-two-stage GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS 2014-12-10 2015-04-21

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-two-stage.html

H2020-SC5-2015-one-stage GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS 2014-12-10 2015-04-21

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2015-one-stage.html

H2020-WASTE-2015-two-stage WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS 2014-12-10 2015-04-21

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-two-stage.html

H2020-WASTE-2015-one-stage WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS 2014-12-10 2015-04-21

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2015-one-stage.html

H2020-SMEINST-2-2014 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-03-03 2014-12-17

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html

H2020-SMEINST-1-2014 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-03-03 2014-12-17

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html

H2020-WATER-2014-two-stage WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE 2013-12-11 2014-04-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2014-two-stage.html

H2020-WATER-2014-one-stage WATER INNOVATION: BOOSTING ITS VALUE FOR EUROPE 2013-12-11 2014-04-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-water-2014-one-stage.html

H2020-SC5-2014-two-stage GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS 2013-12-11 2014-04-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2014-two-stage.html

H2020-WASTE-2014-two-stage WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS 2013-12-11 2014-04-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2014-two-stage.html

H2020-WASTE-2014-one-stage WASTE: A RESOURCE TO RECYCLE, REUSE AND RECOVER RAW MATERIALS 2013-12-11 2014-04-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-waste-2014-one-stage.html

H2020-SC5-2014-one-stage GROWING A LOW CARBON, RESOURCE EFFICIENT ECONOMY WITH A SUSTAINABLE SUPPLY OF RAW MATERIALS 2013-12-11 2014-04-08

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-sc5-2014-one-stage.html

SC5-01-2016-2017 Exploiting the added value of climate services 2015-11-10 2016-09-06

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2190-sc5-01-2016-2017.html

SC5-02-2017 Integrated European regional modelling and climate prediction system 2016-11-08 2017-03-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2191-sc5-02-2017.html

SC5-04-2017 Towards a robust and comprehensive greenhouse gas verification system 2016-11-08 2017-03-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2192-sc5-04-2017.html

SC5-07-2017 oordinating and supporting research and innovation actions on the decarbonisation of the EU economy 2016-11-08 2017-03-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2195-sc5-07-2017.html

SC5-18-2017 Novel in-situ observation systems 2016-11-08 2016-03-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2194-sc5-18-2017.html

SC5-19-2017 Coordination of citizens’ observatories initiatives 2016-11-08 2016-03-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2196-sc5-19-2017.html

SC5-22-2017 Innovative financing, business and governance models for adaptive re-use of cultural heritage 2016-11-08 2016-03-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2193-sc5-22-2017.html

SC5-26-2017 Pre-commercial procurement on soil decontamination 2016-11-08 2016-03-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2189-sc5-26-2017.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem