Vide: Klimata pārmaiņas, resursu efektivitāte un izejvielas

Šīs sadaļas mērķis ir veicināt augstu resursu izmantošanas efektivitāti ekonomikā, noturību pret klimata mainību un ilgtspējīgu nodrošinājumu ar izejvielām, lai nodrošinātu pasaules iedzīvotāju vajadzības pēc resursiem planētas kapacitātes robežās. Aktivitātes veicinās Eiropas konkurētspēju un labklājību, tai pašā laikā nodrošinot vides aizsardzību, ilgtspējību, vidējo globālo klimata sasilšanu zem 2°C un iespēju ekosistēmām un sabiedrībai pielāgoties klimata mainībai.

Lai sasniegtu ES un starptautiskos mērķus siltumnīcefekta gāzu emisiju un koncentrāciju jomā un lai pielāgotos klimata mainībai, nepieciešams attīstīt ekonomiski efektīvas tehnoloģijas un ieviest pasākumus mitigācijai un adaptācijai. Eko-inovācijas radīs jaunas iespējas ekonomiskai izaugsmei un jaunu darbavietu izveidei. ES līmenī veidoti risinājumi uzlabos rūpniecības konkurētspēju un nodrošinās paātrinātu ieviešanu un izplatīšanu ES kopējā tirgū un citur pasaulē.

Izejvielu pieejamības nodrošināšanai nepieciešama pētniecības un inovācijas koordinācija starp vairākām disciplīnām un sektoriem, lai nodrošinātu drošus, ekonomiski pamatotus, videi draudzīgus un sociāli atbildīgus risinājumus visos ražošanas ķēdes posmos (izpēte, ieguve, apstrāde, pārstrāde, otrreizējā izmantošana, aizvietošana).

Kontaktinformācija

Linda Klūga

tel: 67559495, fakss: 67814344
E-pasts: linda.kluga@viaa.gov.lv

Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga


Noderīgas saites

Horizont 2020 oficiālā mājaslapa
NKP tīkla koordinētās aktivitātes
EK Klimata apakšprogrammas oficiālā mājas lapa

Atklātie konkursi

Pagājušie konkursi

Klimata politika, vide, resursu efektivitāte un izejvielas

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem