Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, progresīvā ražošana un pārstrāde

Apakšprogrammas mērķis ir stiprināt Eiropas vadošo lomu rūpniecībā. Tā veicina konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību izstrādi un ieviešanu, kā arī investīcijas dažādos sektoros. Projektos tiek izstrādāti un pilnveidoti inovatīvi materiāli ar jaunām īpašībām un funkcionalitāti, līdz minimumam samazinot ietekmi uz vidi un resursu patēriņu. Zināšanu ietilpīgas, ilgtspējīgas, starpnozaru tehnoloģijas rada vairāk novatoriskus produktus, procesus un pakalpojumus, uzlabojot ražošanu un apstrādi.

Plašs aktivitāšu klāsts koncentrējas uz sekojošām jomām.

Nanotehnoloģijas:

 • nākamās paaudzes nanomateriāli, nanoierīces un nanosistēmas;
 • droša nanotehnoloģiju izstrāde un lietošana;
 • nanotehnoloģiju sociālie aspekti;
 • nanomateriālu, komponenšu un sistēmu efektīva sintēze un ražošana;
 • ražīguma palielināšanas veidi, mērīšanas metodes un ierīces;
 • inovatīvi materiāli.
Multifunkcionālo un nozīmīgāko materiālu tehnoloģijas:

 • materiālu izstrāde un pārveidošana;
 • materiālu sastāvdaļas;
 • materiāli ilgtspējīgai un ar zemu oglekļa dioksīda emisiju rūpniecībai;
 • materiāli radošajām nozarēm;
 • metroloģija, raksturošana, standartizācija un kvalitātes kontrole;
 • izejvielu izmantošanas optimizācija.
Ražošana un apstrāde:

 • tehnoloģijas nākotnes rūpnīcām;
 • tehnoloģijas energoefektīvām ēkām;
 • tehnoloģijas ilgtspējīgai un ar zemu oglekļa dioksīda emisiju energoietilpīgu procesu rūpniecībai;
 • jauni ilgtspējīgas uzņēmējdarbības modeļi.
Programmas ilgums: 7 gadi (2014-2020) Horizonts 2020
Tēmas: noteiktas attiecīgā gada darba programmā
Kopējais budžets: 3 851 miljons Eiro
Finansējuma avots: Eiropas Savienība
Dalības nosacījumi: pētnieciskiem/inovācijas projektiem – vismaz 3 partneri no 3 dažādām ES vai asociētām valstīm
Projektu konkursi: skatīt attiecīga gada darba programmā; parasti viens projektu konkurss katrā sadaļā.

Kontaktinformācija

Anatolijs Šarakovskis

tel: 67785463, fakss: 67814344
mob. tel: 2640394
E-pasts: Anatolijs.Sarakovskis@viaa.gov.lv
E-pasts: anatoly@cfi.lu.lv

Vaļņu iela 1, 5. stāvs, Rīga

Noderīgas saites

Horizont 2020 oficiālā mājaslapa
NKP tīkla koordinētas aktivitātes

Atklātie konkursi

Atklātie konkursi

Nanotehnoloģijas, inovatīvi materiāli, progresīva ražošana un pārstrāde

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
H2020-FoF-2015 CALL FOR FACTORIES OF THE FUTURE 2014-10-22 2015-02-04

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2015.html

H2020-SMEINST-2-2015 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-12-18 2015-11-25

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2015.html

H2020-SMEINST-1-2015 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT – PHASE 1 2015 2014-12-18 2015-12-16

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2015.html

H2020-NMP-ERA-NET-2015 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2014-10-22 2015-03-26

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-era-net-2015.html

H2020-NMP-CSA-2015 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2014-10-22 2015-03-26

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2015.html

H2020-NMP-PILOTS-2015 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2014-10-22 2015-03-26

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2015.html

H2020-NMP-2015-two-stage CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2014-10-22 2015-03-26

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2015-two-stage.html

H2020-FoF-2015 CALL FOR FACTORIES OF THE FUTURE 2014-10-22 2015-02-04

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2015.html

H2020-EeB-2015 CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS 2014-10-22 2015-02-04

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2015.html

H2020-SPIRE-2015 CALL FOR SPIRE – SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES 2014-10-22 2015-02-04

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2015.html

H2020-SILC-II-2014 CALL FOR SILC II – SUSTAINABLE INDUSTRY LOW CARBON II 2014-04-30 2014-09-02

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-silc-ii-2014.html

H2020-SMEINST-2-2014 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-03-03 2014-12-17

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2-2014.html

H2020-SMEINST-1-2014 HORIZON 2020 DEDICATED SME INSTRUMENT PHASE 1 AND 2, 2014-2015 2014-03-03 2014-12-17

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-1-2014.html

H2020-NMP-GV-2014 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2013-12-11 2014-10-07

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-gv-2014.html

H2020-NMP-CSA-2014 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2013-12-11 2014-05-06

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-csa-2014.html

H2020-NMP-2014-two-stage CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2013-12-11 2014-05-06

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-2014-two-stage.html

H2020-NMP-PILOTS-2014 CALL FOR NANOTECHNOLOGIES, ADVANCED MATERIALS AND PRODUCTION 2013-12-11 2014-05-06

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-nmp-pilots-2014.html

H2020-FoF-2014 CALL FOR FACTORIES OF THE FUTURE 2013-12-11 2014-03-20

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-fof-2014.html

H2020-EeB-2014 CALL FOR ENERGY-EFFICIENT BUILDINGS 2013-12-11 2014-03-20

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eeb-2014.html

H2020-SPIRE-2014 CALL FOR SPIRE – SUSTAINABLE PROCESS INDUSTRIES 2013-12-11 2014-03-20

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-spire-2014.html

FOF-06-2017 New product functionalities through advanced surface manufacturing processes for mass production 2016-09-22 2017-01-19

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2337-fof-06-2017.html

FOF-07-2017 Integration of unconventional technologies for multi-material processing into manufacturing systems 2016-09-22 2017-01-19

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2338-fof-07-2017.html

FOF-08-2017 In-line measurement and control for micro-/nano-enabled high-volume manufacturing for enhanced reliability 2016-09-22 2017-01-19

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2339-fof-08-2017.html

FOF-09-2017 Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life of production systems 2016-09-20 2017-01-20

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2340-fof-09-2017.html

FOF-10-2017 New technologies and life cycle management for reconfigurable and reusable customised products 2016-09-20 2017-01-19

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2341-fof-10-2017.html

FOF-12-2017 ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS) 2016-09-20 2017-01-19

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2336-fof-12-2017.html

H2020-NMBP-2016-2017 Microbial platforms for CO2-reuse processes in the low-carbon economy 2016-05-11 2016-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2388-biotec-05-2017.html

BIOTEC-08-2017 Support for enhancing and demonstrating the impact of KET Biotechnology projects 2016-09-20 2017-01-19

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2382-biotec-08-2017.html

NMBP-07-2017 Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation 2016-05-11 2016-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2392-nmbp-07-2017.html

NMBP-13-2017 Cross-cutting KETs for diagnostics at the point-of-care 2016-09-20 2017-01-19

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2415-nmbp-13-2017.html

NMBP-22-2017: Business models and industrial strategies supporting novel supply chains for innovative product-services 2016-05-11 2016-05-04

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2398-nmbp-22-2017.html

NMBP-34-2017 Governing innovation of nanotechnology through enhanced societal engagement 2016-09-20 2017-01-19

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2384-nmbp-34-2017.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem