Nanotehnoloģijas, modernie materiāli, progresīvā ražošana un pārstrāde

Apakšprogrammas mērķis ir stiprināt Eiropas vadošo lomu rūpniecībā. Tā veicina konkurētspējīgu produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību izstrādi un ieviešanu, kā arī investīcijas dažādos sektoros. Projektos tiek izstrādāti un pilnveidoti inovatīvi materiāli ar jaunām īpašībām un funkcionalitāti, līdz minimumam samazinot ietekmi uz vidi un resursu patēriņu. Zināšanu ietilpīgas, ilgtspējīgas, starpnozaru tehnoloģijas rada vairāk novatoriskus produktus, procesus un pakalpojumus, uzlabojot ražošanu un apstrādi.

Plašs aktivitāšu klāsts koncentrējas uz sekojošām jomām.

Nanotehnoloģijas:

 • nākamās paaudzes nanomateriāli, nanoierīces un nanosistēmas;
 • droša nanotehnoloģiju izstrāde un lietošana;
 • nanotehnoloģiju sociālie aspekti;
 • nanomateriālu, komponenšu un sistēmu efektīva sintēze un ražošana;
 • ražīguma palielināšanas veidi, mērīšanas metodes un ierīces;
 • inovatīvi materiāli.
Multifunkcionālo un nozīmīgāko materiālu tehnoloģijas:

 • materiālu izstrāde un pārveidošana;
 • materiālu sastāvdaļas;
 • materiāli ilgtspējīgai un ar zemu oglekļa dioksīda emisiju rūpniecībai;
 • materiāli radošajām nozarēm;
 • metroloģija, raksturošana, standartizācija un kvalitātes kontrole;
 • izejvielu izmantošanas optimizācija.
Ražošana un apstrāde:

 • tehnoloģijas nākotnes rūpnīcām;
 • tehnoloģijas energoefektīvām ēkām;
 • tehnoloģijas ilgtspējīgai un ar zemu oglekļa dioksīda emisiju energoietilpīgu procesu rūpniecībai;
 • jauni ilgtspējīgas uzņēmējdarbības modeļi.
Programmas ilgums: 7 gadi (2014-2020) Horizonts 2020
Tēmas: noteiktas attiecīgā gada darba programmā
Kopējais budžets: 3 851 miljons Eiro
Finansējuma avots: Eiropas Savienība
Dalības nosacījumi: pētnieciskiem/inovācijas projektiem – vismaz 3 partneri no 3 dažādām ES vai asociētām valstīm
Projektu konkursi: skatīt attiecīga gada darba programmā; parasti viens projektu konkurss katrā sadaļā.

Atklātie konkursi

Pagājušie konkursi

Nanotehnoloģijas, inovatīvi materiāli, progresīva ražošana un pārstrāde

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
Nav neviena atklātā konkursa

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem