Oficiāli atklāta Apvārsnis 2020.

2013. gada 11. decembrī izsludināti pirmie uzsaukumi jaunās Inovāciju un zinātnes daudzgadu finanšu  programmas Horizonts ietvaros. 2014. gada sākumā paredzēti arī dažādi informatīvi semināri dažādās Eiropas valstīs, kas būs pieejami tiešsaistē (web-streaming) formā. Šī informācija sekos ar laiku.

Ietvarprogrammā darbības ir trīs “pīlāri” un to apakšsadaļas:

1. IZCILĪBA ZINĀTNĒ (Excellent Science):
2. INDUSTRIJAS LĪDERĪBA (Industrial Leadership):

  • Access to risk finance
  • Innovation in SMEs
3. IZAICINĀJUMI SABIEDRĪBAI (Societal Challenges):

Papildus šiem trīs galvenajiem virzieniem, vēl ir paredzēts finansējums šādām aktivitātēm:

  • Spreading Excellence and Widening participation
  • Science with and for Society
  • European Institute of Innovation and Technology (EIT)
  • Euratom

Organizētājs

LR Izglītības un zinātņu ministrija, sadarbībā ar Horizonts 2020 Nacionālo kontaktu punktu

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem