Piešķirts vairāk budžeta.

ES pētniecības un inovāciju atbalsta programmai “Apvārsnis 2020” no ES 2014.-2020. gada budžeta piešķirts vairāk līdzekļu nekā iepriekšējā budžeta plānošanas periodā (budžeta daļa pieaugs no 5 % līdz 7 %). Uzzini, kā šie līdzekļi tiks izlietoti.

Gandrīz piektā daļa finansējuma tiks veltīta pētniecības projektiem visās pētniecības jomās, kuras noteikusi Eiropas Pētniecības padome.

Programma atbalstīs arī citas pētniecības un inovāciju jomas, piemēram, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas, kosmosa izpēte, pārtikas nodrošinājums, veselība un citas. Savukārt Marijas Kirī apakšprogramma nodrošinās pētnieku apmācību un mobilitāti.

Taisnstūru izmērs attēlo konkrētām jomām veltīto budžeta daļu, kas kopā sastāda 77 miljardus eiro pēc pašreizējām cenām (aptuveni 70 miljardi pēc 2011. gada cenām). Krāsa apzīmē programmai no ilgtermiņa budžeta piešķirtās daļas izmaiņas (procenta punktos) salīdzinājumā ar iepriekšējo programmu. Sarkana krāsa apzīmē samazināšanos, zaļa – palielināšanos. Pelēkie laukumi nozīmē, ka par šīm jomām nav datu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par konkrēto jomu, SPIEST ŠEIT

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem