Veselība, labklājība un demogrāfiskās pārmaiņas

Sabiedrības novecošanās, ar to saistītā veselības aprūpes izmaksu eksplozija ir vislielākais izaicinājums Eiropas sabiedrībai. Eiropas inovāciju partnerības „Aktīva un veselīga novecošanās” mērķis ir par diviem palielināt veselīgi nodzīvoto gadu (HALE) skaitu par diviem laika periodā līdz 2020. gadam. Tas veicinās sociālās nodrošināšanas un veselības aprūpes sistēmu ilgtspēju.

PHC – personalizētā veselības aprūpe – darbības virzieni:

  1. 1. Izpratne par veselību, novecošanos un slimībām
  2. 2. Efektīva veselības veicināšana, slimību prevencija, gatavība epidēmijām un skrīnings
  3. 3. Uzlabota diagnostika
  4. 4. Inovatīvās terapijas metodes un tehnoloģijas
  5. 5. Atbalsts aktīvam un veselīgam novecošanās procesam
  6. 6. Integrēta, ilgtspējīga, uz pacientu vērsta veselības aprūpe
  7. 7. Veselības informācijas uzlabojumi, datu lietojumi, pierādījumu bāze veselības aprūpes politikai un reglamentācija (e-veselība)

5., 6., 7. darbības būtiski vērsts uz veselības un IKT tehnoloģiju integrāciju

HCO – koordinācijas aktivitātes

Tematika orientēta uz publiskā sektora institūcijām, vadlīniju izstrādi, dalībvalstu sadarbības veicināšanu.

185. un 187. panta iniciatīvas
Veselības jomā būtiska loma piešķirta 187. panta Inovatīvo medikamentu iniciatīvai. H2020 finansēs otro posmu – t.s. IMI-2
Veselības jomā aktīvas trīs 185. panta iniciatīvas: EDCTP (infekcijas slimības), AAL (automatizēta vide veselīgas novecošanās atbalstam), EMPIR (metroloģija)

Atklātie konkursi

Pagājušie konkursi

Veselība, labklājība un demogrāfiskās pārmaiņas

Tips Nosaukums Publiskots Termiņš Informācija
IMI2-2015-08 Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+) programme: future outbreaks 2015-12-18 2018-03-15

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/11097-imi2-2015-08.html

IMI2-2017-12-01 Development and validation of technology enabled, quantitative and sensitive measures of functional decline in people with early stage Alzheimer’s Disease (RADAR-AD) 2017-07-19 2018-05-16

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-12-01.html

IMI2-2017-12-02 FAIRification of IMI and EFPIA data 2017-07-19 2018-05-16

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-12-02.html

IMI2-2017-12-07 European Screening Centre: unique library for attractive biology (ESCulab) 2017-07-19 2018-05-16

http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/opportunities/h2020/topics/imi2-2017-12-07.html

Parakstīties jaunumiem

Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem, Teksts par iespēju parakstīties jaunumiem